Xtravagant Affiliate Program Servicevilkkår

Aftale

Ved at tilmelde dig som partner i Xtravagant Affiliate Program (“Program”) accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser (“Servicevilkår”).

Xtravagant forbeholder sig ret til at opdatere og ændre servicevilkårene fra tid til anden uden varsel. Nye funktioner, der forstærker eller forbedrer det nuværende Program, herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer, er underlagt Servicevilkårene. Fortsat anvendelse af programmet efter sådanne ændringer skal udgøre dit samtykke til sådanne ændringer.

Overtrædelse af nogen af nedenstående betingelser vil resultere i opsigelse af din konto og tabe af eventuelle tilknyttede provisionsbetalinger, der er opnået under overtrædelsen. Du accepterer at bruge Affiliate Programmet på eget ansvar.

Konto vilkår

  • Du skal være 18 år eller ældre for at kunne blive en del af dette program.
  • Du skal bo i Danmark for at kunne være en affiliate.
  • Du skal være et menneske. Kontoer registreret af “bots” eller andre automatiserede metoder er ikke tilladt.
  • Du skal angive dit juridiske fulde navn, en gyldig e-mail-adresse og enhver anden information, der anmodes om for at fuldføre tilmeldingsprocessen.
  • Dit login må kun bruges af én person – deling af et login er ikke tilladt.
  • Du er ansvarlig for at opretholde sikkerheden for din konto og adgangskode. Xtravagant kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tab eller skade forekommet af din manglende overholdelse af denne sikkerhedsforpligtelse.
  • Du er ansvarlig for alt indhold indsendt og aktivitet, der opstår under din konto.
  • En person eller juridisk enhed må ikke opretholde mere end en konto.
  • Du må ikke bruge Affiliate Programmet til ulovligt eller uautoriseret formål. Du må ikke i brugen af tjenesten overtræde nogen lovgivning i din jurisdiktion (inklusiv men ikke begrænset til ophavsretlige love).
  • Du må ikke bruge Affiliate Programmet til at tjene penge på dine egne køb på Xtravagant.

Links / grafik på dit websted, i dine e-mails eller anden kommunikation

Når du har tilmeldt dig affiliateprogrammet, får du en unik affilieret kode. Du har lov til at placere links, bannere eller anden grafik, vi leverer med din affilierede kode på dit websted, i dine e-mails eller i anden kommunikation. Vi vil give dig retningslinjer, linkformater og grafiske illustrationer til brug ved link til Xtravagant. Vi kan ændre designen af kunstværket til enhver tid uden varsel, men vi ændrer ikke billedernes dimensioner uden ordentlig varsel.

For at muliggøre nøjagtig sporing, rapportering og henvisningsgebyr periodisering, giver vi dig specielle linkformater til brug i alle links mellem dit websted og Xtravagant. Du skal sikre, at hver af forbindelserne mellem dit websted og Xtravagant udnytter disse særlige linkformater korrekt. Links til Xtravagant, der er placeret på dit websted i henhold til denne Aftale, og som korrekt udnytter sådanne specielle linkformater henvises til som “Special Links.” Du vil kun optjene et beløb ved at henvise til salg på et Xtravagant produkt, der foregår direkte via Special Links; Vi vil ikke være ansvarlige for dig i forbindelse med fejl hos dig eller hvis du henviser til brug af Special Links eller forkert indtastning af din Affilieret kode, herunder i det omfang, at en sådan fejl kan resultere i en reduktion af det beløb, der ellers ville blive betalt til dig i henhold til denne aftale.

Affilierede links skal pege på xtravagant.dk.

Henvisning gebyrer / provisioner og betaling

For at et produktsalg skal være berettiget til at opnå et henvisningsgebyr, skal kunden klikke på et særligt link fra dit websted, e-mail eller anden kommunikation til https://xtravagant.dk og gennemføre en ordre inden for den pågældende session.

Vi betaler kun provisioner på links, der automatisk spores og rapporteres af vores systemer. Vi betaler ikke provisioner, hvis nogen siger, at de har købt eller nogen siger, at de har indtastet en henvisningskode, hvis den ikke blev sporet af vores system. Vi kan kun betale provisioner på ordre, der genereres gennem korrekt formaterede specielle links, som automatisk bliver sporet af vores systemer.

Vi forbeholder os retten til at diskvalificere provisioner, der er optjent via bedrageriske, ulovlige eller alt for aggressive, tvivlsomme salgs- eller markedsføringsmetoder.

Betalinger begynder kun, når du har optjent mere end DKK 200 ved henvisninger. Hvis din affilierede konto aldrig krydser grænsen på DKK 200, vil dine provisioner ikke blive realiseret eller betalt. Vi er kun ansvarlige for at betale konti, der har krydset DKK 200 tærsklen.

Identificere dig selv som en Xtravagant Affiliate

Du må ikke udstede nogen pressemeddelelse med hensyn til denne aftale eller din deltagelse i programmet; En sådan handling kan resultere i din opsigelse fra programmet. Derudover må du ikke på nogen måde vildledige eller fornemme forholdet mellem os og dig, siger du udvikler vores produkter, siger du er en del af Xtravagant eller udtrykker eller antyder ethvert forhold eller tilhørsforhold mellem os og dig eller enhver anden person eller enhed undtagen som udtrykkeligt tilladt i denne aftale (herunder ved at udtrykke eller antyde, at vi støtter, sponsorerer, godkender eller bidrager med penge til velgørenhed eller anden årsag).

Du må ikke købe produkter via dit affilieret link til eget brug. Sådanne køb kan efter vores eget skøn resultere i tilbageholdelsen af henvisningsgebyrer og / eller opsigelse af denne aftale.

Betalingsplan

Så længe din nuværende affiliate indtjening er over DKK 200, bliver du betalt hver måned. Hvis du ikke har tjent DKK 200 siden din sidste betaling, betaler vi dig den efterfølgende måned, når du har opnået tærsklen.

Kunde definition

Kunder, der køber produkter gennem dette program, anses for at være vores kunder. Derfor gælder alle vores regler, politikker og driftsprocedurer vedrørende kundeordrer, kundeservice og produktsalg for disse kunder. Vi kan til enhver tid ændre vores politikker og driftsprocedurer. For eksempel vil vi fastlægge de priser, der skal opkræves for produkter, der sælges under dette program, i overensstemmelse med vores egen prispolitik. Produktpriser og tilgængelighed kan variere fra tid til anden. Da prisændringer kan påvirke produkter, som du har angivet på dit websted, bør du ikke vise produktpriser på dit websted. Vi vil bruge kommercielt rimelige forsøg på at præsentere præcise oplysninger, men vi kan ikke garantere tilgængeligheden eller prisen på et bestemt produkt.

Dine ansvarsområder

Du er eneansvarlig for udvikling, drift og vedligeholdelse af dit websted og for alle materialer, der vises på dit websted. For eksempel er du eneansvarlig for:

– Den tekniske drift af dit websted og alt relateret udstyr
– Sikring af visning af special links på dit websted  ikke overtræder nogen aftale mellem dig og enhver tredjepart (inklusiv uden begrænsning eventuelle begrænsninger eller krav stillet til dig af en tredjepart, der er vært for dit websted)
– Nøjagtigheden, sandheden og hensigtsmæssigheden af materialer, der er indsendt på dit websted (herunder bl.a. alle produktrelaterede materialer og enhver information, du indeholder inden for eller associerer med særlige links)
– At sikre, at materiale, der er indsendt på dit websted, ikke overtræder eller krænker tredjeparts rettigheder (herunder f.eks. Ophavsret, varemærker, privatliv eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder)
– Sikre at materialer, der er indsendt på dit websted, ikke er skadelige eller på anden måde ulovlige
– Sikre, at dit websted præcist og tilstrækkeligt afslører, enten gennem en privatlivspolitik eller på anden måde, hvordan du indsamler, bruger, gemmer og videregiver data indsamlet fra besøgende, herunder, hvor det er relevant, tredjeparter (herunder annoncører) kan vise indhold og / eller reklamer og indsamle oplysninger direkte fra besøgende og kan placere eller genkende cookies på de besøgendes browsere.

Overholdelse af love

Som en betingelse for din deltagelse i programmet accepterer du, at mens du er en programdeltager, overholder du alle love, forordninger, regler, bestemmelser, ordrer, licenser, tilladelser, domme, afgørelser eller andre krav fra enhver offentlig myndighed, der har jurisdiktion over dig, om disse love mv. nu træder i kraft eller senere træder i kraft i den tid, du er en programdeltager. Uden at begrænse ovenstående forpligtelse accepterer du, at du som betingelse for din deltagelse i programmet vil overholde alle gældende love (føderale, statslige eller andre), der regulerer marketing e-mail, herunder uden begrænsning CAN-SPAM Act fra 2003 og alle andre anti-spam love.

Aftale og programmets løbetid

Aftalens gyldighedsperiode begynder ved vores accept af dit programansøgning og ophører når det opsiges af en af parterne. Enten du eller vi kan opsige denne aftale til enhver tid med eller uden grund ved at give den anden part skriftlig meddelelse om opsigelse. Ved aftalens ophør af en eller anden grund ophører du straks brug af og fjerner fra dit websted alle links til https://xtravagant.dk og alle vores varemærker, handelskjole og logoer og alle andre materialer leveret af eller på vegne af os til dig i henhold til dette eller i forbindelse med programmet. Xtravagant forbeholder sig ret til at afslutte programmet til enhver tid. Ved opsigelsen af programmet vil Xtravagant betale en eventuel udestående indtjening på over DKK 200.

Afslutning

Xtravagant har efter eget skøn ret til at suspendere eller opsige din konto og afvise enhver nuværende eller fremtidig brug af programmet eller enhver anden Xtravagant-tjeneste af enhver grund til enhver tid. Opsigelse af tjenesten vil resultere i deaktivering eller sletning af din konto eller din adgang til din konto og fortabelse og afkald på alle potentielle eller betalte provisioner i din konto, hvis de blev tjent gennem svigagtig, ulovlig eller alt for aggressive, tvivlsomme salgs- eller markedsføringsmetoder. Xtravagant forbeholder sig ret til at nægte tjeneste til nogen af enhver grund til enhver tid.

Forhold mellem parterne

Du og vi er uafhængige entreprenører, og intet i denne aftale vil skabe et partnerskab, joint venture, agentur, franchise, salgsrepræsentant eller ansættelsesforhold mellem parterne. Du har ingen myndighed til at gøre eller acceptere nogen tilbud eller repræsentationer på vores vegne. Du vil ikke gøre nogen redegørelse, enten på dit websted eller på anden måde, der med rimelighed ville modsige noget i dette afsnit.

Ansvarsbegrænsninger

Vi er ikke ansvarlige for indirekte, særlige eller følgeskader (eller tab af indtægter, overskud eller data), der opstår i forbindelse med denne aftale eller programmet, selvom vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Endvidere vil vores samlede ansvar, der opstår i forbindelse med denne aftale og programmet, ikke overstige de samlede henvisningskrav, der er betalt eller skal betales til dig i henhold til denne aftale.

Forbehold

Vi giver ingen udtrykkelige eller underforståede garantier eller repræsentationer med hensyn til programmet eller produkter, der sælges gennem programmet (herunder, uden begrænsning, garantier for egnethed, salgbarhed, ikke-krænkelse eller eventuelle underforståede garantier som følge af et præstationsforløb, handel eller handelsforbrug). Derudover giver vi ingen mening om, at driften af Xtravagant vil være uafbrudt eller fejlfri, og vi er ikke ansvarlige for konsekvenserne af afbrydelser eller fejl.

Uafhængig undersøgelse

DU ACCEPTERER, AT du har læst denne aftale og accepterer alle vilkår og betingelser. DU FORSTÅER, at vi kan henvende os (DIREKTE ELLER INDIREKTE) SOLICIT KUNDRE REFERRALER PÅ BETINGELSER, DER SKAL FORSKELLES AF DE SOM INDEHOLDER I DENNE AFTALE ELLER OPERAT WEBSTEDER SOM LIGER TIL ELLER KONKURRERER MED DIN WEB-STED. DU HAR UAFHÆNGIGT EVALUERET ØNSKELIGHEDEN FOR DELTAGELSE I PROGRAMMET OG ER IKKE PÅ FORBINDELSE MED NOGEN REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER ANERKLÆRING UNDER DET SOM OMFATTES I DENNE AFTALE.

Voldgift

Enhver tvist, der på nogen måde vedrører denne aftale (herunder eventuel eller påstået overtrædelse heraf), skal enhver transaktion eller aktiviteter i henhold til denne aftale eller dit forhold til os eller et af vores tilknyttede parter fremsendes til fortrolig voldgift, bortset fra at i det omfang du har på nogen måde overtrådt eller truet med at krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder, kan vi søge påbud eller anden passende lettelse i en hvilken som helst stat eller føderal domstol (og du accepterer ikke-eksklusiv jurisdiktion og værneting i sådanne retter) eller enhver anden kompetent domstol . Voldgift i henhold til denne aftale skal gennemføres under de regler, der gælder for den amerikanske voldgiftsforening. Voldgiftsmandens tildeling er bindende og kan indføres som en dom i en kompetent domstol. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, må ingen voldgift i henhold til denne aftale sluttes til en voldgift, der involverer enhver anden part, der er omfattet af denne aftale, uanset om der er tale om en voldgiftssag eller på anden måde.

Diverse

Denne aftale er underlagt lovgivningen i De Forenede Stater uden henvisning til regler om valg af love. Du må ikke overdrage denne aftale, med lov eller ej, uden vores forudgående skriftlige samtykke. Med forbehold af denne begrænsning er denne aftale bindende for, til gavn for og håndhæves over for parterne og deres respektive efterfølgere og overdragere. Vores manglende håndhævelse af din strenge opfyldelse af enhver bestemmelse i denne Aftale vil ikke udgøre en undtagelse fra vores ret til senere at håndhæve en sådan bestemmelse eller en anden bestemmelse i denne Aftale.

Xtravagants manglende evne til at udøve eller håndhæve enhver ret eller bestemmelse i Servicevilkårene udgør ikke et frafald af en sådan ret eller bestemmelse. Servicevilkårene udgør hele aftalen mellem dig og Xtravagant og styrer din brug af Tjenesten og overholder eventuelle tidligere aftaler mellem dig og Xtravagant (herunder, men ikke begrænset til, tidligere versioner af Servicevilkårene).