konkurrencebetingelser

Sådan deltager du

Konkurrencer hos Xtravagant er ikke købsbetinget.

Kun personer som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen.
Ansatte hos Xtravagant samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen.
Andre krav til deltagelse vil blive oplyst på enhver konkurrence.

Vi udvælger en tilfældig vinder umiddelbart efter konkurrencen udløber, blandt deltagerne.

Konkurrencen afholdes udelukkende på Xtravagant’s Facebook, Instagram og hjemmeside.

Sådan vinder du

Når konkurrencen afsluttes, offentliggøres vinderen samme dag.

Vinder skal kontakte os i en besked på Facebook eller pr. mail.
Modtager vi ikke besked fra vinderen indenfor 3 dage,
forbeholder vi os retten til at udvælge en ny vinder eller i nogen tilfælde at lade præmien gå videre til en anden konkurrence.

Enhver præmie gennem konkurrencer ført af Xtravagant, kan ikke ombyttes til kontanter.

Hvad skal du ellers vide?

Xtravagant er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. Xtravagant forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt. Xtravagant er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler.

Xtravagant afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Xtravagant sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Xtravagant forbeholder sig retten til at blokere/slette indhold og billeder, der krænker tredjemandsrettigheder, samt at stoppe konkurrencen uden varsel. Ved mistanke om snyd forbeholder Xtravagant sig retten at ekskludere brugere uden varsel.

Konkurrencen udbydes af Xtravagant, Bransagervej 10, 9490 Pandrup.

Konkurrencer er hverken sponsoreret, administreret af eller associeret med Facebook eller andre.